top of page

Return policy

1.         Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

1.         Het geen gepersonaliseerde product is

2.         Het product niet is gebruikt

3.         Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

4.         Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

5.         Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

6.         Bij slijtage of pluizen van kleding naarmate gebruik

7.         Schade aan kleding door verkeerd gebruik

8.         Beschadiging of krimpen van de kleding door verkeerd wassen.

9.         Overmatig transpiratie

10.       De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

11.       Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

12.       Het product geen los tijdschrift of losse krant is

13.       Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

14.       De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

15.       Het product niet in de sale/afslag stond (promo)

16.       Het geen Kleding is, kleding/Abayaat kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

17.       De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

1.         op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

2.         zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

3.         zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

4.         zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

2.         De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hadiyaagifts.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van hadiyaagift.com, kan worden gedownload.

3.         De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan HADIYAAGIFT.COM, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

4.  De kosten voor retourneren komen in rekening van u.

5. Nadat het product in goede staat ontvangen werd, krijgt de klant het aankoopbedrag terugbetaald. 

bottom of page